Hildas Restaurang

Vårt miljöansvar

Vi är stolta medarbetare på en miljödiplomerad arbetsplats.

Inte nog med att vi är miljödiplomerade via Eco Sustain så befinner vi oss även i en av Göteborgs LEED-certifierade byggnader, den så kallade Gröna Skrapan.
LEED innebär att man har tittat extra på aspekter som vatten, energiförbrukning, hållbarhet, lokalisering och transporter, material och resurser mm.
I en LEED-certifiering kan man få max 110 poäng och det finns fyra olika nivåer:

 • Certifierad
 • Silver
 • Guld
 • Platinum

Vi håller Platinumnivån vilket innebär att vi har minst 80 poäng på certifieringsskalan.

Vi har även stort fokus på våra måltider. Vi serverar lunch till hundratals gäster varje dag och det är viktigt för oss att ta vårt sociala ansvar i detta. Detta gör vi genom:

 • Smarta transporter med så få leverantörer och få leveranser som möjligt
 • Stora förpackningar för att slippa engångsemballage
 • Mat och råvaror efter säsong

Hur?

Inköp

Endast använda miljöcertifierade, eller med annan godkänd märkning, leverantörer av våra tryckmaterial och råvaror.
Köpa så många varor som möjligt av samma leverantör och på så sätt minimera transporterna och därigenom miljöpåverkan.
Köpa råvaror efter säsong och i den mån det går- ekologist och rättvisemärkt.
Servera filtrerat och kolsyrat kranvatten och måltidsdryck i karaffer
Välja förpackningar och engångsmaterial som är så miljövänliga som möjligt. Alla våra takeaway-material är komposterbara, inklusive lådor och lock.
Försöka utesluta användning av kemikalier i största mån men när det behövs- endast använda miljömärkta kemikalier.

Avfall, energi & transporter

Minimera svinnet genom att sälja vår mat billigare i samband med stängning.
Minska våra co2-utsläpp genom att servera mycket grönt på buffén och alltid erbjuda vegetariskt alternativ.
Sortera alla våra sopor och återvinna det vi kan.

Kommunikation & utbildning

Årligen omdiplomera oss och fortbilda vår personal i miljöarbetet och gällande lagstiftning. Ha en arbetsgrupp som månadsvis följer upp nyckeltal, genomför förbättringsåtgärder och informerar månadsvis till övrig personal på APT. Till gäster, leverantörer och övriga intressenter kommunicerar vi via vår hemsida och på plats.

Svensk Miljöbas

Miljödiplomerade – enligt Svensk miljöbas.
SUSA – Sustainabel Standards

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs.
Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

 • Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
 • Planera och genomföra miljöförbättringar
 • Utbilda medarbetarna
 • Följa upp och förbättra miljöarbetet
 • Följa vår miljöpolicy